Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2001/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 czerwca  2004r.


w sprawie : zmiany  zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1926/04 z dnia 02 czerwca 2004r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej  w Płocku.

 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800, z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058,  z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720 i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz.39, Nr 19 poz.177, Nr 92 poz.880) Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje; 
                                      

§1

W §1 zarządzenia daty „od 01.05.2004r. do 30 04.2009r.” zastępuje się datą   „od 01.01.2004r. do 30.04.2009r.”  

§2

Pozostała część zarządzenia pozostaje bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie  z mocą od 1 stycznia 2004r.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2001/04 z dnia 28 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:55
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:55 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 613

Stopka