Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Informacja
dotycząca protokołów z posiedzeń Komisji Rady Miasta Płocka

 1. Protokół Nr 54/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 2. Protokół Nr 56/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 3. Protokół Nr 58/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 11.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 4. Protokół Nr 46/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 20.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 5. Protokół Nr 57/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 6. Protokół Nr 43/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 7. Protokół Nr 44/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.11.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.12.2013 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 8. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 05.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 20.12.2013 r.,
  2) Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 19.12.2013 r.,
  3) Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 18.12.2013 r.
              i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 9. Protokół Nr 56/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 10. Protokół Nr 59/2013 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 20.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 11. Protokół Nr 48/2013 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 18.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 12. Protokół Nr 59/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 19.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 13. Protokół Nr 45/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 14. Protokół Nr 46/2013 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.01.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 15. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 05.12.2013 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  1) Komisji Rewizyjnej w dniu 13.01.2014 r.,
  2) Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 21.01.2014 r.,
  3) Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20.01.2014 r.
              i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 16. Protokół Nr 57/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 13.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 17. Protokół Nr 60/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 27.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 18. Protokół Nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 22.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 19. Protokół Nr 60/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 23.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 20. Protokół Nr 46/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 21.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 21. Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 20.01.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 22. Protokół Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 11.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.02.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 23. Protokół Nr 58/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 10.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 24. Protokół Nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 25. Protokół Nr 50/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 26. Protokół Nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 27. Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 28. Protokół Nr 48/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 25.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 29. Protokół Nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 14 i 25.02.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.03.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 30. Protokół Nr 59/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 10.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 14.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 31. Protokół Nr 62/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 24.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 28.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 32. Protokół Nr 51/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 19.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 33. Protokół Nr 62/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 20.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 34. Protokół Nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 31.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 35. Protokół Nr 49/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 18.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 36. Protokół Nr 50/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 17.03.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.04.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 37. Protokół Nr 60/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 14.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 12.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 38. Protokół Nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 28.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 26.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 39. Protokół Nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 23.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 40. Protokół Nr 64/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 41. Protokół Nr 50/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 22.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 42. Protokół Nr 51/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 29.04.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.05.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 43. Protokół Nr 61/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 12.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 09.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 44. Protokół Nr 64/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 26.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 45. Protokół Nr 53/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 21.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 46. Protokół Nr 65/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 22.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 47. Protokół Nr 51/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 20.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 17.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 48. Protokół Nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 19.05.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 16.06.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 49. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 05.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu: 1. Komisji Rewizyjnej w dniu 27.08.2014 r., 2. Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 25.08.2014 r., 3. Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 21.08.2014 r., 4. Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta w dniu 20.08.2014 r., 5. Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 19.08.2014 r., 6. Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 50. Protokół Nr 63/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 09.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 51. Protokół Nr 66/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 23.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 52. Protokół Nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 18.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 53. Protokół Nr 67/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 24.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 54. Protokół Nr 53/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 17.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 19.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 55. Protokół Nr 54/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 16.06.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 18.08.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 56. Protokół Nr 67/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 25.08.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 29.09.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 57. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 20.08.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 24.09.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 58. Protokół Nr 68/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 21.08.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 25.09.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 59. Protokół Nr 54/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 19.08.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.09.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 60. Protokół Nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 18.08.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.09.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 61. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 29.09.2014 r.,
  Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 25.09.2014 r.
  i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 62. Protokół Nr 66/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka z dnia 15.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 13.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 63. Protokół Nr 70/2014 z posiedzenia Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka z dnia 29.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 27.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 64. Protokół Nr 57/2014 z posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta Rady Miasta Płocka z dnia 24.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 22.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 65. Protokół Nr 71/2014 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 25.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 66. Protokół Nr 55/2014 z posiedzenia Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Płocka z dnia 23.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 21.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 67. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Płocka z dnia 22.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu 20.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 68. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 17.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 13.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.
 69. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej i Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Płocka z dnia 27.08 i 03.09.2014 r. został przyjęty na posiedzeniu:
  - Komisji Rewizyjnej w dniu 13.10.2014 r.,
  - Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 23.10.2014 r.,
  - Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w dniu 27.10.2014 r. i jest udostępniany w Biurze Obsługi Rady Miasta.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kadencja 2010 - 2014 - część 2
data publikacji: 
poniedziałek, 30 grudnia 2013, godz. 15:00
ostatnia zmiana: 
wtorek, 28 października 2014, godz. 10:44 -> historia zmian  (11)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 593

Stopka