Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3937/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wyjazd Pana Andrzeja Latuszka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji do Barcelony (Hiszpania) w dniach 14-17 września 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z §4 ust. 3 Statutu Miasta Płocka (Dz.Urz. Wojew. Mazow. z 2003 r., Nr 48, poz. 1306) oraz § 8, ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2152/2004 z dnia 23.07.2004 r. - zarządzam co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wyjazd Pana Andrzeja Latuszka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Informatyzacji do Barcelony w dniach 14-17 września 2005 roku na Forum e-Liderów Samorządu Lokalnego.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w  V Forum e-Liderów Samorządu Lokalnego odbywającym się w dniach 15-16 września 2005 roku w Barcelonie.

§ 3

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, Dział 750, Rozdział 75075, § 4420, zadanie 01/OPZ/G - Promocja Miasta Płocka oraz współpraca z Zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).   

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3937/05 z dnia 08 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 09:54
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 09:54 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 538

Stopka