Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1222/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do udzielania zamówień publicznych oraz do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2004 rok.


Na podstawie art. 47 ust. 1 w związku z art.30 ust.2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, 2002 roku Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art.4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz.664; Dz. U. Nr 113, poz. 984 , z 2003 roku Dz. U. Nr 2 poz. 16, Dz. U. Nr 130, poz 1188, Dz. U. Nr 165, poz. 1591, Dz. U. Nr 197, poz. 1661) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku
zarządzam, co następuje:


§ 1.


Upoważnić Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do udzielania zamówień publicznych oraz zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2004 rok wg zasad i trybów przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych.


§ 2.


Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok, a do czasu jego uchwalenia - Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 
      (Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku)

§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1222/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 13:25
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 13:25 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 615

Stopka