Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 412/11
ZARZĄDZENIE Nr 668/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 maja 2007r.

w sprawie powołania Komisji do zbadania skargi złożonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku na pracownika Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie § 8 ust 1; § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r., zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję do zbadania skargi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z dnia 04.05.2007r. w składzie:

1.Zastępca Prezydenta Miasta Tomasz Kolczyński – Przewodniczący Komisji,
2.Dyrektor Wydziału Edukacji Ewa Adasiewicz – Członek Komisji,
3.Główny Specjalista Tadeusz Pankowski - Członek Komisji,
4.Główny Specjalista Marek Oleksiak - Członek Komisji.

§ 2
Celem Komisji jest wyjaśnienie zarzutów zawartych w piśmie z dnia 04.05.2007r. wobec Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno–Budowlanej Urzędu Miasta Płocka.

§ 3
Przewodniczący Komisji przekaże protokół z prac Komiisji Prezydentowi Miasta Płocka, do dnia 6 czerwca 2007r.

§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się p.o. Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskdrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 668/07 z dnia 30 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 609

Stopka