Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 5 lub na stronie internetowej www.ump.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek ze wskazaniem konkretnej sprawy, której kopie dotyczą oraz z uzasadnieniem potrzeby ich posiadania, zakresu i przeznaczenia,
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu admnistracji publicznej,
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanych przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wynosi 5 zł,

- Czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, kocesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, które nie podlegają opłacie skarbowej wskazuje art. 2 ust. 1, natomiast zwolenienia z opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej,

- Za wytworzenie niepoświadczonych kopii dokumentów nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy o opłacie skarbowej, opłata administracyjna pobierana jest zgodnie z "Cennikiem opłat za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych", zgodnie z Zarządzeniem Nr 789/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.10.2003 r.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W przypadku udostępniania akt – niezwłocznie, w pozostałych sprawach – nie później niż w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie kopii lub pisemna informacja o braku dokumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 367 14 64, 24 367 15 18, 24 367 15 19, 24 367 15 13, 24 367 14 55.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Kodeks postępowania administracyjnego art. 9 i art. 73 § 2,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze  zmianami),
- Zarządzenie Nr 789/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 października 2003 roku. Załącznik nr 2 - „Cennik opłat za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych”.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:40 -> historia zmian  (37)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 436

Stopka