Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter, stanowisko nr 7,8 lub na stronie internetowej www.ump.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek ze wskazaniem konkretnej sprawy, której kopie dotyczą oraz z uzasadnieniem potrzeby ich posiadania, zakresu i przeznaczenia,
2. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu admnistracji publicznej,
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonanych przez organy administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wynosi 5 zł,

- Czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, kocesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, które nie podlegają opłacie skarbowej wskazuje art. 2 ust. 1, natomiast zwolenienia z opłaty skarbowej określa art. 7 ustawy o opłacie skarbowej,

- Za wytworzenie niepoświadczonych kopii dokumentów nie pobiera się opłaty skarbowej, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy o opłacie skarbowej, opłata administracyjna pobierana jest zgodnie z "Cennikiem opłat za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych", zgodnie z Zarządzeniem Nr 789/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03.10.2003 r.

FORMA WNOSZENIA OPŁATY SKARBOWEJ:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W przypadku udostępniania akt – niezwłocznie, w pozostałych sprawach – nie później niż w ciągu 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wydanie kopii lub pisemna informacja o braku dokumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 7,8, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 7,8, tel. 24 367 15 95, Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej, tel.: 24 367 14 64, 24 367 15 18, 24 367 15 19, 24 367 15 13, 24 367 14 55.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Kodeks postępowania administracyjnego art. 9 i art. 73 § 2,
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze  zmianami),
- Zarządzenie Nr 789/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 października 2003 roku. Załącznik nr 2 - „Cennik opłat za wytworzenie kopii dokumentów urzędowych”.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 12:14 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 979

Stopka