Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.

 

Przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących pracy Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Urząd Miasta zlecił sprawowanie zarządu i utrzymywania Cmentarza komunalnego w Płocku przy ulicy Bielskiej 66 - Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” jako Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Na podstawie zawartego zlecenia Zarządca Cmentarza komunalnego udostępnia miejsca pochówku oraz prowadzi inne czynności związane z zarządem i utrzymywaniem Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66. Siedziba Zarządcy Cmentarza komunalnego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40.

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest regulamin Cmentarza komunalnego w Płocku przyjęty uchwałą nr 154/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 2219/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku i 370/2015 z 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku.

Pod adresem http://plock.artlookgallery.com znajduje się wyszukiwarka osób pochowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku.

Zgłoszenia i uwagi dotyczące Cmentarza komunalnego w Płocku przyjmowane są telefonicznie i pisemnie w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40, adres email: muniserwis@muniserwis.pl.
Zgłoszenia i uwagi dotyczą:
– sprawowania dozoru i ochrony cmentarza,
– niezbędnych napraw ogrodzenia i alejek,
– wystroju i utrzymania kaplicy,
– potrzeb w zakresie oświetlenia cmentarza i zaopatrzenia w wodę,
– utrzymania porządku i czystości,
– pielęgnacji zieleni i drzewostanu,
– wywozu odpadów, utrzymania kabin sanitarnych,
– wskazania dokładnego miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji i kradzieży.

Godziny pracy Zarządcy Cmentarza Komunalnego: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, sobota 8.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie
 
WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Spraw Komunalnych, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych w sprawach realizacji zawartego zlecenia, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 15 maja 2020, godz. 08:25 -> historia zmian  (42)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 927

Stopka