Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.

 

Przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących pracy Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Urząd Miasta zlecił sprawowanie zarządu i utrzymywania Cmentarza komunalnego w Płocku przy ulicy Bielskiej 66 - Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” jako Zarządcy Cmentarza komunalnego.

Na podstawie zawartego zlecenia Zarządca Cmentarza komunalnego udostępnia miejsca pochówku oraz prowadzi inne czynności związane z zarządem i utrzymywaniem Cmentarza komunalnego w Płocku przy ul. Bielskiej 66. Siedziba Zarządcy Cmentarza komunalnego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40.

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępny jest regulamin Cmentarza komunalnego w Płocku przyjęty uchwałą nr 368/XXI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 1616/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku i 1617/2020 z 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku.

Pod adresem http://plock.artlookgallery.com znajduje się wyszukiwarka osób pochowanych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku.

Zgłoszenia i uwagi dotyczące Cmentarza komunalnego w Płocku przyjmowane są telefonicznie i pisemnie w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40, adres email: muniserwis@muniserwis.pl.
Zgłoszenia i uwagi dotyczą:
– sprawowania dozoru i ochrony cmentarza,
– niezbędnych napraw ogrodzenia i alejek,
– wystroju i utrzymania kaplicy,
– potrzeb w zakresie oświetlenia cmentarza i zaopatrzenia w wodę,
– utrzymania porządku i czystości,
– pielęgnacji zieleni i drzewostanu,
– wywozu odpadów, utrzymania kabin sanitarnych,
– wskazania dokładnego miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji i kradzieży.

Godziny pracy Zarządcy Cmentarza Komunalnego: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, sobota 8.00 – 13.00 z wyjątkiem świąt.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie
 
WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska – Referat Spraw Komunalnych, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych w sprawach realizacji zawartego zlecenia, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1473);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 11:17 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 329

Stopka