Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej.  WPR - 04.

 


Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka.
Ogłoszenia o konkursach publikuje się poprzez ich zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) działające na terenie Miasta Płocka.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa powyżej, mogą również wystąpić z ofertą realizacji zadania w zakresie kultury fizycznej z własnej inicjatywy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 

SPRAWĘ PROWADZI:  Wydział Promocji i Sportu, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka, ul Stary Rynek 1, budynek A.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.).
2. Rozporządzenie  Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
data publikacji: 
czwartek, 27 października 2005, godz. 13:35
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 marca 2020, godz. 15:12 -> historia zmian  (36)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 692

Stopka