Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK-04.
 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemnie lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczących utrzymania cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu.

Zgłoszenia mogą dotyczyć Cmentarza Żydowskiego przy ul. Mickiewicza (jedyny pozbawiony zarządu w Płocku).

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:

 • wskazania miejsca zaistniałych zniszczeń, dewastacji, profanacji,
 • wielkość i charakter powstałych szkód,
 • utrzymania porządku i czystości oraz pielęgnacji zieleni,
 • dane personalne osoby zgłaszającej, telefon - w przypadku zgłoszenia wymagającego podjęcia natychmiastowych działań.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie dla właściwego podmiotu o usunięcie zniszczeń lub  dewastacji, pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Spraw Komunalnych, ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. estetyzacji, pok. E-30

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock,09-400 Płock,Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku.;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych pozbawionych zarządu. OSK - 04.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 12:19 -> historia zmian  (32)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 654

Stopka