Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 124/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu z okazji jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pan Zygmunt Marek Mokrowiecki na scenie debiutował w 1965 roku na deskach Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie. Kolejna droga kariery artystycznej związana była z Akademią Múzických Uměni w Pradze Czeskiej, gdzie w 1977 r. ukończył Wydział Reżyserii.

Był reżyserem w Teatrze Polskim w Bielsku- Białej (1977 – 83) i  Teatrze Polskim w Bydgoszczy (1983-89). W latach 1989–1990 był dyrektorem naczelnym i artystycznym w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. We wrześniu 1990 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

W pięćdziesięcioletnim dorobku artystycznym Pan Zygmunt Marek Mokrowiecki ma ponad 60 zagranych ról i 100 wyreżyserowanych przedstawień, za które był wielokrotnie nagradzany, m.in. na Festiwalu Teatrów Małych Form w Szczecinie za spektakl „Wesele raz jeszcze” wg Marka Nowakowskiego (Grand Prix i Nagroda Publiczności); na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Jednego Aktora w Toruniu za „Trans-Atlantyk-Zaproszenie” wg Witolda Gombrowicza i Marka Nowakowskiego (Grand Prix i Nagroda Publiczności); „Dzienniki gwiazdowe Ijona Tichego” wg St. Lema; na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (nagroda za adaptację „Palacza zwłok” wg L. Fuksa). Był trzykrotnie uhonorowany „Srebrną Maską” za scenariusz i reżyserię spektakli zrealizowanych na płockiej Scenie – nagrodą co roku przyznawaną przez Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru oraz laureatem „Złotej Maski” w Bielsku-Białej za rolę Hamleta.

Zygmunt Marek Mokrowiecki jest autorem adaptacji scenicznych m.in. „Procesu” Franza Kafki, „Palacza zwłok” Fuksa, „Draculi” Bram Stockera; autorem sztuki „Kwiatki św. Franciszka z Asyżu”; współautorem kilkunastu scenariuszy widowisk historycznych, wystawianych podczas Dni Historii Płocka.

Od 1997 r. organizuje w rocznicę urodzin Wł. Broniewskiego, wieczory poetyckie i happeningi. Przez 5 lat prowadził charytatywnie Teatr Integracyjny, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne z Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie oraz uczniowie LO im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku. Za tę działalność otrzymał odznaczenie „Jesteś Przyjacielem”. Teatr Integracyjny gościł również na zaproszenie środowisk lokalnych w Anglii i na Litwie.

Podczas pobytu w Czechosłowacji stworzył offowy zespół teatralny – Teatrzyk ZG, z którym zdobył szereg festiwalowych nagród w Prostějowie i Pisku.

Za działalność społeczną na Zaolziu został odznaczony brązową i srebrną odznaką Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji.

Wspólnie ze Stowarzyszeniem De Facto jest współorganizatorem spektakli z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących.

Dyrekcja Zygmunta Marka Mokrowieckiego w płockim teatrze trwa już 25 lat. Funkcję tę objął w najtrudniejszym okresie transformacji ekonomicznej, przeprowadzając Teatr przez ten okres bardzo sprawnie. Udało Mu się doprowadzić do konsolidacji zespołu, podjęcia współpracy z szerokim środowiskiem kultury – reżyserami, scenografami i kompozytorami. Za jego kadencji dokonuje się wymiana spektakli, prowadzona jest działalność parateatralna, stawia się na młodego widza, teatr jest interdyscyplinarny.

Aby przyciągnąć widza współczesny teatr musi mieć bogatą ofertę, stąd duża liczba premier. W sezonie wystawianych jest średnio 8 premier, granych około 240 spektakli. Frekwencja wciąż wzrasta, osiągając prawie 60.000 widzów rocznie.

Od 1990 roku Zygmunt Marek Mokrowiecki wystawił w płockim Teatrze 184 premiery. Jest nie tylko reżyserem, ale i autorem scenariuszy widowisk historycznych, wystawianych na Dni Historii Płocka, i wielu adaptacji scenicznych. Teatr płocki pod kierownictwem Zygmunta Marka Mokrowieckiego od początku wychodzi do widza nie tylko z repertuarem, ale także z imprezami towarzyszącymi. Do takich należą wernisaże plastyczne czy fotograficzne organizowane przez Dział Promocji i Marketingu Teatru. Wiążą się one ściśle ze sztuką, jej autorem, czy epoką.

W roku 2010 założył Scenę Dramatu Współczesnego, na której odbywa się inscenizowane czytanie sztuk. Przez 4 lata, co miesiąc widzowie mieli okazję wysłuchać utworu, wcześniej niewystawianego, a czytanego przez aktorów płockiego Teatru. Mogli także spotkać się z reżyserem i wziąć udział w dyskusji.

Przełomowym momentem dla Teatru w Płocku za dyrekcji Zygmunta Marka Mokrowieckiego był koniec roku 2006. W grudniu tego roku rozpoczął się pierwszy po 30 latach generalny remont budynku, dzięki funduszom przyznanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zasługą dyrektora Mokrowieckiego było to, że mimo zamknięcia budynku, Teatr nie przestał prowadzić działalności, nie zerwał kontaktu z publicznością, jeździł z przedstawieniami po Polsce, wystawiał spektakle w gościnnych salach płockich instytucji.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń:

1991 r. - „Srebrna Maska 91” za reżyserię „Boga” Woody Allena (nagroda przyznawana przez kapitułę Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru),

1995 r. - „Srebrna Maska 95” za role w monodramach,

1995 r. - Srebrny Krzyż Zasługi,

1998 r. - Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”,

2012 r. - Złoty Krzyż Zasługi.

Działalność Zygmunta Marka Mokrowieckiego ma szczególny charakter, prowadzi do rozwoju naszego Miasta i rozsławiania jego imienia. Dzięki takim osobom sztuka teatru rodzi się wciąż od nowa. Z pasji i talentu powstaje przekaz idei, wartości i emocji istotnych dla nas wszystkich. Żywy kontakt widza z wykreowaną na scenie rzeczywistością jest przeżyciem niepowtarzalnym i głęboko inspirującym, stanowi o ponadczasowej wartości tej sztuki. Ważne jest uświadomienie opinii publicznej jej wagi oraz artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek grupy radnych Rady Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Zygmuntowi Markowi Mokrowieckiemu.

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 124/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:03
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 664

Stopka