Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Andrzej Aleksandrowicz                                                                             
Radny Miasta Płocka   

                                                                                              19.09.2019

                  

                     
I N T E R P E L A C J A
Przedmiot, temat interpelacji: pobór wody dla Płocka ze studni głębinowych.


Uzasadnienie interpelacji: w związku z awarią oczyszczalni „Czajka” wzrosło bardzo zainteresowanie mieszkańców naszego miasta sprawami związanymi z jakością i źródłami poboru wody w Płocku. Po informacjach o możliwościach Płocka w zakresie pobierania wody ze studni głębinowych mieszkańcy dopytują, czy istnieje możliwość uniezależnienia się miasta od poboru wody z Wisły i bazowania jedynie na studniach głębinowych w 100%.
Wydaje się, że dążenie do uniezależnienia się miasta od poboru wody z Wisły jest wielce zasadne w związku z ostatnią sytuacją kryzysową w tym zakresie.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: w związku z powyższym proszę o szerszą informację w przedmiotowym temacie w zakresie m.in. dostępnych zasobów wód głębinowych, możliwości technicznych i kosztów doprowadzenia do postulowanego stanu. Czy miasto ma jakieś plany lub zamierza planować w przedmiotowym kierunku?


Załączniki:


Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

 


Andrzej Aleksandrowicz 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Andrzej Aleksandrowicz / 2019-09-19 / 623
data publikacji: 
piątek, 20 września 2019, godz. 14:06
ostatnia zmiana: 
piątek, 20 września 2019, godz. 14:06 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 850

Stopka