Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.  WOP - 06.
 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek o udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym/ wypożyczenie materiałów na zewnątrz / wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, na stanowiskach merytorycznych komórek organizacyjnych lub na stronie internetowej www.plock.eu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek wypełniony zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r.
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku udostępnienia informacji, nie stanowiącej informacji publicznej)

WYSOKOŚĆ OPŁATY: opłata skarbowa od poświadczenia zgodności wykonanych kserokopii z udostępnionych akt – za każdą rozpoczętą stronę 5,00 zł
sporządzenie kopii żądanych dokumentów bez poświadczenia zgodności z oryginałem zgodnie z zał. 5 do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r.               

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Wydziału Podatków i Księgowości (budynek Ratusza, wejście od ul. Zduńskiej 3 (I piętro) lub w budynku przy al. J. Piłsudskiego 6 (sala obsługi klienta) na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Bank PKO BP S.A. II/O w Płocku, numer konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 z dopiskiem „Za wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego”.
                        
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w przypadku udostępnienia wskazanych akt – niezwłocznie
w pozostałych sprawach - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
       
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym
wypożyczenie materiałów z archiwum zakładowego na zewnątrz wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
miejsce złożenia - Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka lub drogą pocztową,
miejsce odebrania – Biuro Obsługi Klienta, stanowiska merytoryczne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, drogą pocztową lub bezpośrednio z archiwum zakładowego.
                        
SPRAWĘ PROWADZI: A
rchiwum zakładowe.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.
                        
PODSTAWA PRAWNA:
-  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz, 67 ze zmianami)
-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zmianami)
-  zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4108/2014 z dnia 22.01.2014 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania dokumentacji z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
data publikacji: 
środa, 01 czerwca 2005, godz. 13:57
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 15:49 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 760

Stopka