Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 230/11

ZARZĄDZENIE NR 190/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lutego 2007r.

w sprawie: przyjęcia wykazu programów zdrowotnych finansowanych z budżetu miasta Płocka na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128); art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759); art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 , z 2005r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, z 2006r. Nr75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 169, poz. 1411, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658, Nr 249, poz. 1824); w związku z uchwałą Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30.01.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok – zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć do realizacji wykaz programów zdrowotnych finansowanych z budżetu miasta Płocka na 2007r., określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 190/07 z dnia 06 lutego 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 19 lutego 2007, godz. 11:53
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 19 lutego 2007, godz. 11:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 793 100

Stopka