Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Ponowne otwarcie planowane jest 3 września 2018 r.

Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE-01.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka o skierowanie ucznia do wskazanej przez rodzica (opiekuna prawnego) placówki kształcenia specjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek rodziców/ opiekunów prawnych ucznia,

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemne wystąpienie do właściwego starosty dla położenia administracyjnego wnioskowanej placówki specjalnej, informacja o wystąpieniu do rodziców (opiekunów) ucznia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji i Kultury, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Edukacji.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art. 71b ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
data publikacji: 
poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 13:07
ostatnia zmiana: 
wtorek, 14 lutego 2017, godz. 13:53 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 021

Stopka