Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE-01.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka o skierowanie ucznia do wskazanej przez rodzica (opiekuna prawnego) placówki kształcenia specjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek rodziców/ opiekunów prawnych ucznia,

2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemne wystąpienie do właściwego starosty dla położenia administracyjnego wnioskowanej placówki specjalnej, informacja o wystąpieniu do rodziców (opiekunów) ucznia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- za pośrednictwem poczty: Urząd Miasta Płocka, Wydział Edukacji, 09-400 Płock, Stary Rynek 1
- osobiście: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: art. 71b ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
data publikacji: 
poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 13:07
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:46 -> historia zmian  (40)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 692

Stopka