Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE-01.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka o skierowanie ucznia do wskazanej przez rodzica (opiekuna prawnego) placówki kształcenia specjalnego w Polsce.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) wniosek rodzica / opiekuna prawnego ucznia,
2) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemne wystąpienie do właściwego starosty dla położenia administracyjnego wnioskowanej placówki specjalnej, informacja o wystąpieniu do rodziców (opiekunów) ucznia.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: pocztą: Urząd Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek1; osobiście: Biuro Obsługi Klienta - stanowisko nr 1.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Edukacji.

INFORMACJI UDZIELA: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców tel. 24 364-55-55

PODSTAWA PRAWNA: W oparciu o art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych  danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kierowania dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek kształcenia specjalnego w Polsce;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą wieczyście (akta kat.A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt).
6. Każdy ma  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania swoich danych,  ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
data publikacji: 
poniedziałek, 06 czerwca 2005, godz. 13:07
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 09:57 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 903

Stopka