Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik do zarządzenia nr 460/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2007 r.

OŚWIADCZENIE
o prowadzeniu dodatkowej działalności zarobkowej przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej przez miasto Płock.

1. Ja, niżej podpisana/y .........................................................................................
                                                                              (imię i nazwisko)

.............................................................................................
(stanowisko oraz nazwa placówki oświatowej)

oświadczam, że prowadzę/zamierzam prowadzić/zmieniam warunki prowadzenia* dodatkową(wej) działalność(ści) zarobkową(wej), o której mowa w § 1 zarządzenia (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podać: nazwę, adres siedziby, przedmiot działalności oraz miejsce jej wykonywania; w przypadku nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru podać: nazwą pracodawcy, adres siedziby, miejsce pracy, wymiar zatrudnienia; w przypadku prowadzenia działalności zarobkowej na podstawie umowy cywilno-prawnej podać: przedmiot umowy, adres siedziby strony podpisującej umowę, miejsce świadczenia usług; w przypadku członkowstwa w zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej fundacji, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej podać: nazwę podmiotu, adres siedziby, funkcję, miejsce wykonywania zadań; we wszystkich przypadkach podać datę rozpoczęcia lub zmiany warunków dodatkowej działalności zarobkowej)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
2. Dodatkowa działalność zarobkową wykonywana jest w poszczególne dni tygodnia:
(podać przybliżony lub najczęstszy czas wykonywania działalności „od godz.…do godz.…” z zaznaczeniem częstotliwości w ciągu miesiąca, kwartału itp. Należy podać również inne istotne okoliczności)

Poniedziałek …………………………………………………………………………………………..

Wtorek ………………………………………………………………………………………………...

Środa…………………………………………………………………………………………………...

Czwartek ………………………………………………………………………………………………

Piątek ………………………………………………………………………………………………….

Sobota …………………………………………………………………………………………………

Niedziela ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

.......................................     ..................................................
              (data)                                   (podpis dyrektora)

* niepotrzebne skreślić
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Załącznik do zarządzenia nr 460/07
data publikacji: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 13:48
ostatnia zmiana: 
środa, 18 kwietnia 2007, godz. 13:48 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 561

Stopka