Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 951/11

Zarządzenie Nr 1210/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2004 roku


w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na I kwartał 2004 roku.


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,Dz. U. Nr 153 poz.1271,  Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 189,  poz.1851) oraz projektu budżetu miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzić harmonogram realizacji dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na I kwartał 2004 roku według załącznika nr 1, stanowiącego integralną część zarządzenia.


§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1210/04 z dnia 13 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 13:08
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 13:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 579

Stopka