Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 659/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 maja 2007r.

w sprawie: powołania Komisji do sporządzenia spisu niearchiwalnej dokumentacji wyborczej i przekazania jej Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2007 r. w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002r w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 209, poz. 1781 ze zm. Dz. U. nr 25 z 2005r. poz. 210) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję do sporządzenia spisu niearchiwalnej dokumentacji wyborczej zdeponowanej
w Urzędzie Miasta Płocka i przekazania jej Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura
Wyborczego w Płocku w celu zniszczenia, zwanej dalej ”Komisją” w składzie:

1. Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta Płocka – Beata Cała - Przewodniczący Komisji
2. Inspektor Oddziału Spraw Administracyjnych - Bogusława Żółtowska - członek
3. Podinspektor Oddziału Techniczno-Gospodarczego – Ewa Ogieniewska – członek

§ 2.
W terminie do dnia 28 maja 2007r. komisja sporządzi spis niearchiwalnej dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego według wzoru określonego w załączniku do zarządzenia.

§ 3.
Wydzieloną dokumentację niearchiwalną wymienioną w § 2 Komisja przekaże Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku celem zniszczenia w terminie wyznaczonym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad pracami Komisji powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 659/07 z dnia 28 maja 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58
ostatnia zmiana: 
czwartek, 31 maja 2007, godz. 10:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 611

Stopka