Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2365/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 września 2008r.

w sprawie: udzielenia p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku upoważnienia do zbycia zestawu komputerowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), § 7 ust. 2 statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku nadanego uchwałą Nr 674/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. oraz § 11 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1
Upoważnia się p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przeprowadzenia czynności związanych ze zbyciem zestawu komputerowego oraz do zawarcia umowy sprzedaży.
§ 2
Zobowiązuje się p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku do przekazania środków uzyskanych ze sprzedaży zestawu komputerowego na konto dochodów budżetu miasta Płocka.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2365/08 z dnia 10 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 512

Stopka