Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2367/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 września 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd do Paryża we Francji w dniach 21 września - 24 września 2008r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007 r. zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 r. i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008 r.

Zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wyjazd do Paryża (Francja) w dniach 21 września – 24 września 2008 r., pana Pawła Jońcy – Referenta w Wydziale Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

§ 2

Cel wyjazdu: udział w Spotkaniu Monitorującym partnerów Projektu PASDEL (Practising Sustainable Development Through E-Learning).

§ 3

Źródło finansowania Budżet Miasta Płocka na 2008 r., dział 750, rozdział 75075, §4427 zad. 01/WPZ/G – Promocja Miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w z tym miastami partnerskimi).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2367/08 z dnia 11 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 521

Stopka