Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uprzejmie informujemy, że przyjęcia klientów na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w budynku przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańca Miodowa,
w miesiącu lipcu i sierpniu
odbywać się będą w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30
czwartek 8.30 – 17.30
piątek 8.30 – 15.30


Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  WUA-07.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY LUB INFORMACJE:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000, 1:500 lub skala 1:2000 - dotyczy wyłącznie inwestycji liniowych). Mapę można zamówić na stanowisku nr 4 w BOK. Na jednej mapie zaznaczmy granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać. Drugą mapę składamy czystą, bez żadnych naniesień.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu - koncepcja zagospodarowania.
3. charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
4. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przyłączenia.
6. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.
7. określenie dostepu do drogi publicznej.
8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli jest wymagana.

9. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 107 zł.
- sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Urbanistyki i Architektury i Strategii Rozwoju Miasta

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, tel. 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 24 367 14 66.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 15:35 -> historia zmian  (37)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
53 502 987

Stopka