Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  WUA-07.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5.

WYMAGANE DOKUMENTY LUB INFORMACJE:
1. 2 egzemplarze mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem (skala 1:1000, 1:500 lub skala 1:2000 - dotyczy wyłącznie inwestycji liniowych). Mapę można zamówić na stanowisku nr 4 w BOK. Na jednej mapie zaznaczmy granice terenu objętego wnioskiem oraz obszar na który inwestycja będzie oddziaływać. Drugą mapę składamy czystą, bez żadnych naniesień.
2. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu - koncepcja zagospodarowania.
3. charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
4. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy.
5. umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem na wykonanie uzbrojenia terenu lub warunki techniczne przyłączenia.
6. dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.
7. określenie dostepu do drogi publicznej.
8. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeśli jest wymagana.

9. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji w wysokości 107 zł.
- sprawy budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłatom skarbowym.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, I piętro. Kasa czynna: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie decyzji - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od 1 do 2 miesięcy zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, tel. 24 367 14 63, 24 367 14 65, 24 367 17 61, 24 367 14 66.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:40 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 428

Stopka