Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie uwag (brak druku wniosku) dotyczące stanu technicznego, czystości oraz obsługi szaletów miejskich

Zgłoszenia mogą dotyczyć:
– porządku i czystości w szaletach,
– ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu urządzeń sanitarnych,
– pracy obsługi szaletów,
– zaopatrzenia w środki czystości (mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy).
 
Informacja o szaletach miejskich:

1. Na terenie miasta czynne są szalety:

- przy Placu Narutowicza - bezpłatny,

- na al. Roguckiego – bezpłatny,

- w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ– bezpłatny,

- przy ul. Grodzkiej – odpłatność 2 zł,

- szalet kontenerowy przy al. Jachowicza 40 (obok dawnego dworca PKS) – odpłatność 2 zł,

- szalet kontenerowy w Lasku Brzozowym na osiedlu Podolszyce Południe - odpłatność 2 zł.

- szalet kontenerowy na terenie Cmentarza Komunalnego - odpłatność 2 zł.

2. Szalety czynne są w godzinach:

 • przy pl. Narutowicza oraz przy al. Roguckiego:
  - w okresie letnim (maj-sierpień) w dni robocze, w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 22.00,
  - w pozostałe miesiące – w dni robocze, soboty, niedziele i święta od godz. 9.00 do 19.00.

Szalety nieczynne w dniach: 1 i 6 stycznia, Święta Wielkanocne, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

 • przy ul. Grodzkiej:
  - w okresie letnim (maj-sierpień) od godz. 9.00 do 22.00,
  - pozostałe miesiące od godz. 9.00 do 19.00.

Szalety nieczynne w dniach: 1 stycznia, Święta Wielkanocne, 1 listopada, 25 i 26 grudnia.

 • w Parku Północnym na osiedlu Podolszyce Północ
  - codziennie, w godzinach otwarcia parku, tj. od godz. 6.00 do 22.00

 •  na terenie Cmentarza Komunalnego:
  - codziennie, w godzinach otwarcia cmentarza, tj. od godz. 6.00 do 21.00
 • w Lasku Brzozowym  na osiedlu Podolszyce Południe - całodobowo
 • przy al. Jachowicza 40 (obok dawnego dworca PKS) - całodobowo.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie dotyczy
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
nie dotyczy
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni lub niezwłocznie w zależności od rodzaju interwencji

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zlecenie interwencji w Referacie Spraw Komunalnych

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Spraw Komunalnych 09-400 Płock, Stary Rynek 1 lub Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko d/s eksploatacji i remontów obiektów i urządzeń komunalnych, pok. E-31.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 15 maja 2020, godz. 08:25 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 675

Stopka