Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3920/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 września 2005r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3907/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694; z 2003r. Nr 60 poz. 535, Nr 139 poz.1324, Nr 124 poz. 1152, Nr 229 poz. 2276; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz.15, Nr 213 poz.2155; z 2005r. Nr 10 poz.66 oraz §§ 4, 8, 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2004 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004r., zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r.,  Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005r., Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 1 czerwca 2005r. oraz Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005r. zarządzam:

§ 1

§ 1 otrzymuje brzmienie :
„Na wniosek Skarbnika Miasta Płocka powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Maria Różycka                    WSB.II - przewodnicząca
2. Beata Kamińska                  WSB.II     - członek
3. Dorota Kolczyńska             WSB.III      - członek”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierzam  Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3920/05 z dnia 06 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:03
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 13:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 537

Stopka