Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacja

o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka

za I półrocze 2018 roku

 

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku - opis

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku - opis

Załącznik Nr 2b -Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku


Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. - opis

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2018 r.

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - opis

Załącznik Nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2018 roku

Załącznik Nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych, nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, w I półroczu 2018 roku

Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka w I półroczu 2018 roku - opis

Załącznik Nr 12 - Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2018 roku

Załącznik Nr 13 - Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Załącznik Nr 13 - Zestawienie dochodów według podstawowych źródeł - opis

Załącznik Nr 14 - Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań

Załącznik Nr 15 - Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka wraz z opisem istotnych odchyleń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu

Załącznik Nr 16 - Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych wraz z opisem istotnych odchyleń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

o których mowa w art. 226 ust. 3

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku


Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2018 – 2039

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

 

Informacja

o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Płockiej Orkiestry Symfonicznej im.W. Lutosławskiego,

Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses,

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki

Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

za I półrocze 2018 roku

 

 

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Płockiej Orkiestry Symfonicznej im.W. Lutosławskiego w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w I półroczu 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Płockiej Galerii Sztuki w I półroczu 2018 r.

 

 


   
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2018 r.
data publikacji: 
czwartek, 06 września 2018, godz. 13:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 06 września 2018, godz. 14:02 -> historia zmian  (21)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 669

Stopka