Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1750/16

Zarządzenie Nr 2026/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2004r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku.


 Na podstawie § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694, z 2003 roku Dz. U. Nr 60, poz. 535, Dz. U. Nr 139, poz. 1324, Dz. U. Nr 60 poz. 535, Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Dz. U. Nr 229, poz. 2276, z 2004 roku Dz. U. Nr 96, poz. 959);
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2003 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku po przedstawieniu przez SZPZOZ w Płocku następujących sprawozdań finansowych za 2003 rok: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów  pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, sprawozdania z działalności – potwierdzonych opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

                             
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 




drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2026/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:24
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:24 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 621

Stopka