Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3983/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46 poz. 499 z późn, zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3912/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 września 2005 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Płocku wprowadzam zmiany:
1.na skutek zrzeczenia się członkostwa w Komisjach wymienionych w załączniku do zarządzenia:
a) odwołuję Pana Marcina Osadczuk ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2,
b) odwołuję Panią Ewę Frede ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6,
c) odwołuję Pana Mariusza Litewnickiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8,
d) odwołuję Panią Janinę Lipińską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11,
e) odwołuję Panią Jadwigę Markiewicz ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21,
f) odwołuję Panią Katarzynę Romanowską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21,
g) odwołuję Panią Wiesławę Skierską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 28,
h) odwołuję Pana Piotra Wolińskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 29,
i) odwołuję Panią Martę Rolnicką ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 38,
j) odwołuję Panią Aleksandrę Litewnicką ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 44,
k) odwołuję Panią Agnieszkę Strzałkowską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 51,
l) odwołuję Pana Łukasza Stefańskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 53,
ł) odwołuję Pana Rafała Misiaka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 69,
2.stwierdzam wygaśnięcie członkostwa Pana Dariusza Kamińskiego w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w związku z faktem, iż nie jest mieszkańcem miasta Płocka i nie jest ujęty w stałym rejestrze wyborców miasta Płocka (art. 50 ust. 1 pkt. 5 w/w ustawy),
3.powołuję do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 Panią Marzenę Kowalską jako przedstawiciela Prezydenta Miasta Płocka,
4.powołuję do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 Panią Agnieszkę Busz jako przedstawiciela Prezydenta Miasta Płocka,
5.w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 27 sprostować imię Pani Pietrzak wykreślając „Monika” a wpisując „Marzanna”  - błąd w zgłoszeniu dokonanym przez komitet wyborczy, sprostowanie na podstawie oświadczenia,
6.w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 42 sprostować nazwisko wykreślając „Grysztanowicza” a wpisując „Gryszpanowicz” - błąd w zgłoszeniu dokonanym przez komitet wyborczy, sprostowanie na podstawie oświadczenia,
7.w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 43 sprostować nazwisko wykreślając „Abrosewicz” a wpisując „Ambrosewicz” - błąd w zgłoszeniu dokonanym przez komitet wyborczy, sprostowanie na podstawie oświadczenia,
8.w związku z nieobecnością na pierwszym posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej i nie wyjaśnieniu w terminie 2 dni przyczyny nieobecności:
a) odwołuję Panią Agnieszkę Ważeńską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5,
b) odwołuję Pana Wacława Tymeczko ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6,
c) odwołuję Panią Stanisławę Teresę Barszczewską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8,
d) odwołuję Panią Mariannę Ścisłą ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10,
e) odwołuję Pana Bogdana Walczaka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 44,
f) odwołuję Pana Michała Twardego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 48,
g) odwołuję Pana Macieja Zarzyckiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 54,
h) odwołuję Pana Mariusza Barcińskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 57,
i) odwołuję Pana Tomasza Mieszczyńskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 63,
j) odwołuję Panią Magdalenę Wiśniewską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 65,
k) odwołuję Pana Andrzeja Guzanowskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 67,
l) odwołuję Panią Iwonę Fistkowską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 67.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3983/05 z dnia 23 września 2005r.
data publikacji: 
piątek, 23 września 2005, godz. 14:53
ostatnia zmiana: 
piątek, 23 września 2005, godz. 14:53 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 578

Stopka