Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 2359/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 10 września 2008 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                          (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), § 4 ust. 4, § 5 Uchwały nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na terenie miasta Płocka oraz § 4 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761) oraz § 11                       Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam wzory biletów opłaty targowej o treści i formie określonych w załączniku, przeznaczonych do dokumentowania poboru opłaty targowej przez inkasentów.

§ 2

Wprowadzone niniejszym zarządzeniem wzory biletów opłaty targowej obowiązują przez                      czas określony – do 31.12.2008r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  1 lipca 2008r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2359/08 z dnia 10 września 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 11 grudnia 2008, godz. 08:46
ostatnia zmiana: 
czwartek, 11 grudnia 2008, godz. 08:46 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 526

Stopka