Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja LIII - 25-10-2018

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /53, 4 KB plik: /53, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 
wyniki głosowań   plik: pdf, 6617 KB plik: pdf, 6617 KB

link 
protokół z obrad   plik: pdf, 432 KB plik: pdf, 432 KB

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 października 2018 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się LIII Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medali „Zasłużony dla Płocka”:
- Panu Enkhbaatarowi Dambadarjaa,
- Panu Markowi Naworskiemu,
- Pani Annie Bramskiej,
- Panu Wiktorowi Bramskiemu.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Ocena realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o wspieraniu działalności szkół wyższych.
5) Analiza funkcjonowania POKiS-u w 2018 roku w nowej siedzibie i plany na 2019 rok.
6) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płocka za lata 2016-2017.
7) Ocena płatnej strefy parkowania.
8) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Płocka za rok szkolny 2017/18, w tym o wynikach sprawdzianów i
egzaminów zewnętrznych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
9) Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta Płocka z 27.09.2018 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 889),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 890),
3. zmiany uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dru nr 873),
4. przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka” (druk nr 874),
5. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Licealny akcelerator edukacji” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 875),
6. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę - Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Z podstawówką w świat” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) (druk nr 876),
7. uchylenia uchwały Nr 820/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 877),
8. uchylenia uchwały Nr 821/L/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 roku (druk nr 878),
9. uchylenia uchwały Nr 488/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku (druk nr 879),
10. uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 880),
11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 881),
12. nadania nazwy ulicy (druk nr 882),
13. nadania nazwy ronda (druk nr 883),
14. nadania nazwy ronda (druk nr 884),
15. nadania nazwy ronda (druk nr 885),
16. nadania nazwy ulicy (druk nr 886),
17. nadania nazwy ulicy (druk nr 887),
18. dopłat do czynszu za lokale zrealizowane w ramach budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (druk nr 888),
19. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, oznaczonych jako działki nr 239/8, 239/10, 239/11, 239/12, 239/13 o łącznej powierzchni 31071 m2 położonych w Płocku przy Placu Celebry (obręb 4) (druk nr 891).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
11) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13) Interpelacje i zapytania radnych.
14) Odpowiedzi na interpelacje.
15) Sprawy różne.
16) Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja LIII - 25-10-2018
data publikacji: 
czwartek, 18 października 2018, godz. 12:40
ostatnia zmiana: 
czwartek, 18 października 2018, godz. 12:40 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 863

Stopka