Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr  1973/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 czerwca 2004 roku

w sprawie: częściowego uchylenia Zarządzenia Nr 1961/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U.  Nr 166 poz. 1611) oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

§ 1


W Zarządzeniu Nr 1961/04 Prezydenta Miasta Płocka uchyla się § 3 oraz w § 2:

1.ZMNIEJSZENIA:
w dziale 758 - Różne rozliczenia,
w rozdziale 75818 -Rezerwy ogólne i celowe,
§ 6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - z kwotą 50.000,00 zł.

2.ZWIĘKSZENIA:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia,
w rozdziale 85195 -Pozostała działalność,
Zadanie Nr 111/WZS/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - udziały - z kwotą 50.000,00 zł.
§ 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - z kwotą 50.000,00 zł.


§ 2


Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 1961/04 Prezydenta Miasta Płocka nie ulegają zmianie.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 8 czerwca 2004 roku i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1973/04 z dnia 16 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:24
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:24 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 651

Stopka