Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS -17.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 8) o wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Wniosek powinien zawierać:
1. rasę psa: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się:

 - Amerykański pit bull terrier;

 - Perro de Presa Mallorgiun;

 -  Buldog amerykański;

 - Dog argentyński;

 - Perro de Presa Canario;

 - Tosa inu;

 - Rottweiler;

 - Akbash dog; 

 - Anatolian karabash;

 - Moskiewski stróżujący;

 - Owczarek kaukaski.

2. płeć,
3. wiek,
4. sposób oznakowania,
5. pochodzenie psa,
6. opis miejsca i warunków jego utrzymywania.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:

  • opłata skarbowa 82,00 zł - przy odbiorze decyzji
  • opłata skarbowa 17,00 zł od pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
  

Wydanie decyzji - Zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja o zezwoleniu na utrzymywanie psa rasy agresywnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.                

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-51.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. poz. 687).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 14 sierpnia 2020, godz. 13:57 -> historia zmian  (45)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 828

Stopka