Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

920

Piotr Szpakowicz
Imię i nazwisko

Płock, 30.10.2008 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:  Wnoszę, na czas realizacji zadania inwestycyjnego połączenia ulicy Zbożowej z ul. Armii Krajowej, o pilne zabezpieczenie dojazdu mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78 i mieszkańców budynków jednorodzinnych przy ul. Zbożowej.
W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację nr BRM.0057/712/08 z dnia 14 maja 2008 r.  jeszcze raz proszę o rozważenie wykonania parkingów dla mieszkańców budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78 i wyjaśnienie na jakiej podstawie przedmiotowy budynek bez miejsc parkingowych uzyskał zgodę na użytkowanie oraz umożliwienie mi wglądu do decyzji pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie interpelacji:  Mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 78 ( 88 lokali mieszkalnych ) ze względu na budowę łącznika ulic Zbożowej i Armii Krajowej nie mają możliwości bezpiecznego dojazdu i dojścia do swojej posesji. Do tej pory jedyną drogą dojazdu była droga gruntowa od ulicy Granicznej, lecz ze względu na przejazd samochodów ciężarowych ( na teren budowy ) oraz jesienną aurę dojazd ten w chwili obecnej jest niemożliwy.
Pozwolenie na budowę obejmowało realizację budynku wielorodzinnego wraz z zadaszonym parkingiem z lokalami usługowymi jako funkcjonalną całość. Inwestor nie wywiązał się z budowy parkingów, a budynek mieszkalny wielorodzinny otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Aktualnie mieszkańcy powyższego budynku wielorodzinnego i inni mieszkańcy domków jednorodzinnych parkują swoje samochody wzdłuż ulicy Zbożowej, lecz po wykonaniu budowy tej ulicy będzie to niemożliwe.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:  -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  -

/-/  Piotr Szpakowicz
podpis
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Piotr Szpakowicz / 2008-10-30 / 920
data publikacji: 
czwartek, 06 listopada 2008, godz. 09:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 06 listopada 2008, godz. 09:02 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 431

Stopka