Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1415/08
Zarządzenie Nr 269/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd delegacji Gminy Płock do Cannes (Francja) na targi The International Property Market MIPIM 2007 odbywające się w dniach 12-16 marca 2007roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/2007z dnia 30.01.2007 r.
zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wyjazd do Cannes (Francja) delegacji Gminy Płock, tj. pracowników Urzędu Miasta Płocka:
1) Krzysztofa Krakowskiego – Głównego Specjalisty,
2) Małgorzaty Krom – Podinspektora.
2.Celem wyjazdu jest udział delegacji w targach The International Property Market MIPIM 2007, odbywających się w dniach 12 – 16 marca 2007 roku.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420 oraz §4300, zadanie 03/WRM.I/G - Promocja Gospodarcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 269/07 z dnia 19 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 12:09
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 lutego 2007, godz. 12:09 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 793 102

Stopka