Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 


Małgorzata Ogrodnik
Imię i nazwisko


04.02.2019 r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J A


Przedmiot, temat interpelacji: Zamieszczenie informacji z kontaktem do dzielnicowych na tablicach informacyjnych nieruchomości mieszkalnych pozostających w administracji spółek miejskich.

Uzasadnienie interpelacji: W nawiązaniu do mojej interpelacji złożonej ustnie podczas sesji Rady Miasta Płocka w dniu 31.01.2019 r. oraz licznymi interwencjami mieszkańców zwracam się z wnioskiem o skierowanie do Zarządów spółek miejskich prośby o wywieszenie na tablicach informacyjnych znajdujących się w nieruchomościach mieszkalnych będących w zasobach spółek miejskich informacji kontaktowych (numer telefonu) do odpowiedniego dla rejonu miasta dzielnicowego Policji oraz Straży Miejskiej.
Prośba o podanie takich danych jest kierowana głównie przez starszych mieszkańców budynków, którzy chcieliby skorzystać z pomocy lub porady dzielnicowych, a nie dysponują kontaktem telefonicznym do tych osób. Należy mieć na uwadze, że starsze osoby często nie posiadają dostępu do internetu lub nie posługują się sprawnie tym źródłem dostępu do informacji, a z racji wieku dojazd do siedzib służb jest dużą trudnością.
Zwracam się również z prośbą do Zarządów spółek o skierowanie propozycji wywieszenia powyższych informacji kontaktowych o nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych, dla których prowadzą usługi administrowania. 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki: ........................................................................................................................................... ..................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Małgorzata Ogrodnik
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Małgorzata Maria Ogrodnik / 2019-02-14 / 195
data publikacji: 
piątek, 15 lutego 2019, godz. 12:36
ostatnia zmiana: 
piątek, 15 lutego 2019, godz. 12:36 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
62 146 476

Stopka