Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Piotr Szpakowicz

Płock, 16.05.2008r.

 

INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji: Wnoszę o przeprowadzenie ponownej analizy, aby ustalić nowe wielkości  zarówno najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I–szej kategorii  zaszeregowania, jak również wartości jednego punktu w złotych (dotyczy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Płock tj. Zespół Szkół Technicznych, Izba Wytrzeźwień, Miejski Ogród Zoologiczny, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” ).
Uzasadnienie interpelacji: Dnia 24 Kwietna 2001 roku Rada Miasta Płocka (uchwała nr 828/XL/01) uchwaliła  najniższe wynagrodzenia zasadnicze  pracowników samorządowych zatrudnionych w budżetowych jednostkach organizacyjnych w I-szej kategorii zaszeregowania w wysokości 630 zł i wartość jednego punktu 4 zł.
Dnia 28 czerwca 2004 roku (uchwała nr 533/XXVII/04) Rada Miasta uchwaliła w/w wartości na poziomie odpowiednio 680 zł i 4 zł, natomiast w dniu 29 maja 2007 roku (uchwała nr 119/IX/07) określiła powyższe wartości na poziomie odpowiednio 800 zł i 4 zł.
Z powyższego wynika że w ciągu 7 lat wynagrodzenie zasadnicze w Iszej kategorii zaszeregowania  pracowników samorządowych wzrosło o 21,25 %, a wartość jednego punktu pozostała bez zmian.  W dniu 29 maja uchwałą nr 120/IX/07 wprowadzono dla Miejskiego Zarządu Dróg, Straży Miejskiej i Zarządu Jednostek Oświatowych wartość jednego punktu na poziomie 5 zł, natomiast uchwałą 119/IX/07 wartość tego punktu dla pozostałych jednostek nie zmieniła się (ustnym uzasadnieniem było brak zaplanowanych środków w budżecie Miasta Płocka na zwiększenie tej wartości). Zwiększenie wartości punktu nie we wszystkich jednostkach organizacyjnych skutkuje zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.


       /-/ Piotr Szpakowicz
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Piotr Szpakowicz / 2008-05-16 / 724
data publikacji: 
poniedziałek, 19 maja 2008, godz. 11:04
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 19 maja 2008, godz. 11:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 629

Stopka