Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Projekt Budżetu Miasta Płocka

na 2020 rok

 

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2020 (projekt)

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2020 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2020 rok

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku   

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Załącznik Nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Załącznik Nr 9 - Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Załącznik Nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

 

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej miasta Płocka na 2020 rok

 

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

 

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

 

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Płocka Galeria Sztuki - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego 

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

 

 Omówienie zadań realizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

 

Zakład Usług Komunalnych MUNISERWIS - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

 

 

 

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok
data publikacji: 
wtorek, 19 listopada 2019, godz. 14:14
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 grudnia 2019, godz. 09:24 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 713

Stopka