Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XXXI - 25-04-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /31, 4 KB plik: /31, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Wręczenie listu gratulacyjnego Panu Władysławowi Szamel.
4) Informacja z realizacji programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej
na lata 2013-2018” w roku 2016.
5) Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2016 rok.
6) Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta Płocka z 28.03.2017 roku.
7) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 552),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 553),
3. ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas
może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym zdrowie mieszkańców, na terenie miasta Płocka (druk nr
541),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 546),
5. przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2016 rok (druk nr
547),
6. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej miasta Płocka za 2016 rok” (druk nr 548),
7. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock,
położonych w Płocku przy ul. Sierpeckiej (obr. 2) (druk nr 549),
8. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 550),
9. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 551),
10. skargi Pana Sławomira Kalinowskiego (druk nr 540),
11. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Annie Kozerze (druk nr 542),
12. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Mariannie Rybickiej (druk nr 543),
13. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Ewie Jaszczak (druk nr 544),
14. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Płocku (druk nr 545).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Interpelacje i zapytania radnych.
11) Odpowiedzi na interpelacje.
12) Sprawy różne.
13) Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XXXI - 25-04-2017
data publikacji: 
środa, 19 kwietnia 2017, godz. 08:21
ostatnia zmiana: 
środa, 19 kwietnia 2017, godz. 08:21 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 685

Stopka