Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1935/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2004r.

w sprawie: zwiększenia § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników w planie finansowym na 2004 rok Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.nr 142, poz.1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz.U.Nr 23, poz.220, Dz.U.Nr 62, poz.558,Dz.U.Nr 113, poz.984, Dz.U.Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz.U.Nr 80, poz.717, Dz.U.Nr 162 poz.1568), Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku, w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2004 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku, 
zarządzam co następuje:

§ 1.


Zwiększyć osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis”    w Płocku na 2004 rok o kwotę: 53.550,00zł. (całkowity osobowy fundusz wynagrodzeń wyniesie: 1.848.590,00 zł).

§ 2.


Kwota zwiększenia osobowego funduszu wynagrodzeń określona w § 1 niniejszego zarządzenia zostanie przeznaczona na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2004 roku podwyżek wynagrodzeń pracowników Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku.

§ 3.


Zobowiązać Dyrektora Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku do dokonania zmian w planie finansowym zakładu na 2004 rok.

§ 4.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1935/04 z dnia 03 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 616

Stopka