Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3903/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pawilonu dydaktycznego, wybiegu dla lwów wraz z oświetleniem, drenażu odwadniającego wybieg oraz alei spacerowej, Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 214, poz. 1806) oraz §8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku oraz Zarządzeniem Nr 3049/05 z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506/05 z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 z dnia 4 sierpnia 2005 roku, zarządzam co następuje:

§1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu w Płocku środków trwałych o wartości 485.708,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

Przekazanie nastąpi w formie protokółu przekazania.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3903/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 12:58
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 12:58 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 530

Stopka