Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

U C H W A Ł A  Nr 142/XI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2003 roku


w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady
                 Miasta Płocka.


                   Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) w związku z § 23 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Ustala się skład osobowy Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej w składzie jak niżej:

1.   Violetta Kulpa
2.   Zenon Wiśniewski
3.   Andrzej Nowakowski
4.   Lech Latarski
5. Sławomir Goszkowski
6. Stanisław Nawrocki
7. Tomasz Korga
8. Jacek Jasion
9. Bożena Musiał

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 67/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 142/XI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 3 czerwca 2003 roku
data publikacji: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:03
ostatnia zmiana: 
środa, 06 sierpnia 2003, godz. 17:03 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 732

Stopka