Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.

 

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017r. poz.2200 ze zmianami);
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz 646).

ZAKRES KONTROLI:
-spełnianie wymagań będących podstawą do udzielenia posiadanej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia z zakresu transportu drogowego.

OPIS POSTĘPOWANIA:
1. Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po uzyskaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
3. Sporządzenie protokołu kontroli, ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którym udzielono:
- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
- zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
co najmniej raz na 5 lat.

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, przy planowaniu kontroli przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie spełniania wymagań zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli. Zasad tych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
data publikacji: 
czwartek, 15 marca 2018, godz. 14:12
ostatnia zmiana: 
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 15:28 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
43 591 363

Stopka