Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.

 

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.);
2) ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292 ze zm.).

ZAKRES KONTROLI:
-spełnianie wymagań będących podstawą do udzielenia posiadanej licencji, zezwolenia lub zaświadczenia z zakresu transportu drogowego.

OPIS POSTĘPOWANIA:
1. Przedsiębiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2. W terminie od 7 do 30 dni od daty otrzymania przez przedsiębiorcę zawiadomienia pracownicy, po uzyskaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, podejmują czynności kontrolne w miejscu i terminie uzgodnionym z przedsiębiorcą.
3. Sporządzenie protokołu kontroli, ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Kontroli podlegają przedsiębiorcy którym udzielono:
- licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób,
- zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
- licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
co najmniej raz na 5 lat.

ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA:
Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, przy planowaniu kontroli przyjmuje się, iż prawdopodobieństwo naruszeń w zakresie spełniania wymagań zwiększa się wraz z upływem czasu od ostatniej przeprowadzonej kontroli. Zasad tych nie stosuje się w przypadku gdy organ kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie: zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
data publikacji: 
czwartek, 15 marca 2018, godz. 14:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 26 listopada 2019, godz. 07:38 -> historia zmian  (5)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
66 491 054

Stopka