Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.

 

A. WYNAJĘCIE  LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

 

 Wymagane  dokumenty: Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego w programie „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

 •  dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób,
 • zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy oraz osób niepełnoletnich jeżeli osiągają dochód,
 • dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,

 Dodatkowe dokumenty:

 • oświadczenie o zbowiązaniu się osoby trzeciej do udzielenia poręczenia (dotyczy przypadków gdy do dochodów wnioskodawcy ma być doliczony dochód poręczyciela) – załącznik do wniosku,
 • orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności,
 • kopia Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+,
 • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18 roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni),
 • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
 • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
 • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
 • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,
 • operat szacunkowy dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Czas realizacji wniosku uzależniony jest od liczby lokali przekazywanych na potrzeby programu „Mieszkania na start”.


B. ZAMIANA LOKALU MIESZKALNEGO W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.

Wymagane dokumenty: Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.


C.   ZAMIANA WZAJEMNA  LOKALI MIESZKALNYCH  W PROGRAMIE „MIESZKANIA NA START”.
Wymagane dokumenty: Wniosek o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali mieszkalnych z programu „Mieszkania na start”, do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3.

 • dokumenty potwierdzające dane w złożonych wnioskach.

FORMA ZAŁATWIENIA WW. SPRAW: Przyjęcie oferty stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 24 367 15 00.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.    

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
- Uchwała Nr 294/XVI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2808 z dnia 21 marca 2016 r.).
- Uchwała Nr 503/XXIX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock z późn.zm. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 2636 z dnia 17 marca 2017r.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
data publikacji: 
poniedziałek, 04 kwietnia 2016, godz. 13:45
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lutego 2020, godz. 10:06 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 476

Stopka