Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OOS - 21.

 

 


Przyjmowanie zgłoszeń i uwag dotyczących pracy podmiotu, który działa na zlecenie Urzędu.

Gmina Miasto Płock zleciła zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów miasta Płocka Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis”.

Na podstawie udzielonego zlecenia Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” zbiera zwłoki bezdomnych zwierząt lub ich części z terenów miasta Płocka, przechowuje je do czasu odbioru przez firmę utylizującą i utrzymuje zakład pośredni na własnym terenie.
Siedziba ZUM „Muniserwis”– Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40.

Całodobowe zgłoszenia o padłych zwierzętach należy kierować, do ZUM „MUNISERWIS” telefonicznie pod nr tel. 24 364 01 40 lub Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 24 367 15 70 lub Straży Miejskiej  pod nr tel. 986 lub Policji  pod nr tel. 997 oraz Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pod nr tel. 24 367 15 11 w godzinach pracy Urzędu.

W zgłoszeniu należy podać informacje dotyczące:
 - wskazania dokładnego miejsca, w którym znajduje się padłe zwierzę,
 - określenie gatunku martwego zwierzęcia.

NIEZBĘDNY FORMULARZ: pisemne lub telefoniczne zgłoszenie
 
WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie pobiera się

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemna lub telefoniczna odpowiedź do wnioskodawcy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 8.
 
SPRAWĘ PROWADZI:
Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pok. E-34.
 
INFORMACJI UDZIELA:
Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:08 -> historia zmian  (36)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 689

Stopka