Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 586/XXXIV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2013 roku


w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Płocka do 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 18  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,                           z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.,                  z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Strategię Promocji Płocka do 2016 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka

                         Artur Jaroszewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 586/XXXIV/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 06 maja 2013, godz. 12:25
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 06 maja 2013, godz. 12:25 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
3 743

Stopka