Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie  Nr 3934/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 września 2005r.

w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Rybaki w Płocku będącej własnością Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym  nieruchomości gruntowej  o pow. 870 m2  zlokalizowanej jako część działki nr 999/2 (zgodnie z załącznikiem mapowym) przy ul. Rybaki w Płocku dla Andrzeja Zięby prowadzącego działalność gospodarczą Firmę Handlowo-Usługową  „PATRYK” z siedzibą w Płocku, ul. Lasockiego 8 z przeznaczeniem na zaplecze obsługi żeglugi pasażerskiej oraz na cele kulturalne na następujące okresy:
a/ od 01 września 2005r. do 30 września 2005r.
b/ od 01 maja 2006r. do 30 września 2006r.
c/ od 01 maja 2007r. do 30 września 2007r.
d/ od 01 maja 2008r. do 30 września 2008r.

§ 2

Ustala się opłatę za dzierżawę gruntu określonego w §1 w wysokości  1,80 zł/m2/m-c plus podatek VAT.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3934/05 z dnia 08 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:30
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 września 2005, godz. 07:30 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 539

Stopka