Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 1654/12

Zarządzenie   Nr 1282/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 stycznia 2004 r.

w sprawie: nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania w użytkowanie wieczyste gruntu  położonego w Płocku  z  nieodpłatną służebnością gruntową.


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142  poz. 1591, Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 211 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000r Nr 46 poz. 543, Dz. U. z 2001r Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, Dz. U. z 2002r Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058, z 2003r Nr 80 poz. 717, poz.720 i poz. 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966)  Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na nieodpłatne przeniesienie prawa własności garażu z jednoczesnym  oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Płocku na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2.


Wyraża się zgodę na obciążenie działki położonej w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock nieodpłatną służebnością przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki  położonej w Płocku.


§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1282/04 z dnia 26 stycznia 2004r.
data publikacji: 
czwartek, 29 stycznia 2004, godz. 08:17
ostatnia zmiana: 
czwartek, 29 stycznia 2004, godz. 08:17 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 599

Stopka