Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 598/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 2007r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat czynszowych za najem lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt 19) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych postanawiam:

§ 1

1.Ustalić czynsz za najem lokali dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w wysokości 1 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2.Lokale, o których mowa w ust. 1 mogą być wynajmowane organizacjom pozarządowym szczególnie działającym na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie miasta Płocka.
3.Decyzja o wynajęciu lokalu dla poszczególnych organizacji, o których mowa w ust. 3 podejmowana będzie każdorazowo przez Prezydenta Miasta Płocka w formie zarządzenia.


§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 598/07 z dnia 17 maja 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 08:11
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 21 maja 2007, godz. 08:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 627

Stopka