Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Majątek i finanse
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok

Zarządzenie Nr 4675/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 marca 2006 roku

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta Płocka za 2005 rok

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za 2005 rok

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za 2005 rok

Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2005 rok

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za 2005 rok

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za 2005 rok

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2005 rok

Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za 2005 rok

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok

Załącznik Nr 10 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok

Załącznik Nr 11 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2005 rok

Załącznik Nr 12 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w 2005 roku

Załącznik Nr 13 Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2005 rok

Załącznik Nr 14 Rozliczenie wpływów i wydatków Rad Mieszkańców Osiedli za 2005 rok

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku

Załącznik Nr 16 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w okresie od 1.04 – 31.12.2005 roku

Załącznik Nr 17 Dotacje dla instytucji kultury w 2005 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 18 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku

Załącznik Nr 19 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 20 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY – część opisowa

Dochody

Budżet gminy

Budżet powiatu

Przychody budżetu miasta Płocka za 2005 rok

WYDATKI – część opisowa

Wydatki

Rozchody budżetu miasta Płocka za 2005 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Gmina

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabużetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2005 rok

Wykonanie wydatków bieżących za 2005 rok

Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2005 roku

Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2005 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2005 rok

Informacje o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2005 roku


MIENIE KOMUNALNE

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta

Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych

Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2004-2005

Tabela Nr 8 Grunty komunalne

Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock

Tabela Nr 10 Dzierżawa gruntów komunalnych

Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie

Tabela Nr 12 Udziały kapitałowe Gminy Płock

Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury

Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok
data publikacji: 
poniedziałek, 27 marca 2006, godz. 11:31
ostatnia zmiana: 
wtorek, 16 października 2007, godz. 14:04 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 909

Stopka