Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 191/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lutego 2007r.

w sprawie: powołania Komisji d/s kwalifikowania pacjentów do udziału w “Programie zdrowotnym dla mieszkańców Płocka z wykorzystaniem metody PET” w 2007r.

Na podstawie § 8 ust. 1 w związku z § 7 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (tekst jednolity - zarządzenie nr 164/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30.01.2007r.) – zarządzam co następuje:

§ 1

1.Powołuję Komisję d/s kwalifikowania pacjentów do udziału w “Programie zdrowotnym dla mieszkańców Płocka z wykorzystaniem metody PET” w 2007r., w następującym składzie:
1)Anna Fleming – onkolog, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
2)Wiesław Sosnowski – dr n.med., chirurg–onkolog, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
3)Marek Mądrecki – chirurg–onkolog, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
4)Mieczysław Bąkowski – pediatra, NZOZ "Płocki ZOZ",
5)Romuald Juchnowicz-Bierbasz – ginekolog–położnik, NZOZ "Płocki ZOZ",
6)Andrzej Drzewiecki – kardiolog, Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
7)Elżbieta Konopa - Kaczmarczyk – neurolog, NZOZ "Płocki ZOZ",
8)Anna Stępień – Urząd Miasta Płocka,
9)Agnieszka Busz – Urząd Miasta Płocka.
2.Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji “Programu zdrowotnego dla mieszkańców Płocka z wykorzystaniem metody PET” w 2007r.

§ 2

Regulamin pracy Komisji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 191/07 z dnia 06 lutego 2007r.
data publikacji: 
czwartek, 22 lutego 2007, godz. 09:52
ostatnia zmiana: 
czwartek, 22 lutego 2007, godz. 09:52 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 511

Stopka