Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 129/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie skargi Pana Jacka Żurawskiego zam. w Płocku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 223 i art 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka postanawia:

 

§ 1.

Skargę Pana Jacka Żurawskiego pełnomocnika Ewy Żurawskiej i Jerzego Żurawskiego,  z dnia 24 września 2014 roku na Prezydenta Miasta Płocka, dotyczącą nienależytego wykonywania zadań własnych dotyczących gospodarowania gminnymi zasobami lokalowymi, pozostawić bez rozpatrzenia.

§ 2.

Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do reprezentowania Rady Miasta Płocka w postępowaniu sądowym wywołanym skargą opisaną w §1, w tym do ustanawiania pełnomocnika procesowego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 129/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:08
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:08 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 604

Stopka