Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 298/11

Zarządzenie  NR  2010/04
PREZYDENTA   MIASTA  PŁOCKA
z dnia 29 czerwca 2004 roku

w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanych działek gruntu nr xxx położonych w Płocku przy ulicy Kostrogaj xxx.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) w związku z art. 109 ust.1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543, Dz.U. z 2001r. Nr 129 poz. 1447,Dz.U. Nr 154 poz 1800, Dz.U. z 2002 Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz.676, Nr 126 poz. 1070, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682, Dz. U. z  2003r. Nr 240 poz. 2058, Nr 80 poz. 720, poz.721, poz.717, Nr 96 poz. 877, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz.880), §1 Uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27.03.2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres powyżej 3 lat

Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje :

§1


Nie skorzystać z przysługującego Gminie Płock prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działek nr xxx o pow. xxx m2, położonych
w Płocku przy ulicy Kostrogaj xxx, objętej umową sprzedaży warunkowej z dnia 03.06.2004r. (akt notarialny sporządzony przez notariusz, Zofię Bałdkowską,
Rep. A nr  3449/2004).


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


xxx - wyłączenie jawności: Biuro Obsługi Prezydenta Miastadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2010/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 29 czerwca 2004, godz. 12:50
ostatnia zmiana: 
wtorek, 29 czerwca 2004, godz. 12:50 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 638

Stopka