Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uchwała Nr 113/IX/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 maja 2003 rokuw sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2002 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U Nr 62 poz. 558, Dz. U. 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 12 pkt. 6 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz.1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art.136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz.148), Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka zmienionej Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 913/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 372/XVI/99 z dnia 7 września 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji przedstawianej przez Zarząd Miasta Płocka Radzie Miasta Płocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za I półrocze oraz procedury przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Płocka, Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2002 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka dotyczącym absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Płocka w sprawie przedłożenia przez Prezydenta sprawozdania – udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2002 rok.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 113/IX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 21 maja 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:37
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:37 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 723

Stopka